Se mulighederne for alkohol afvænning i Danmark

Flere og flere danskere kommer ud i en eller anden form for misbrug, oftest er der tale om en alkohol afhængighed, der gradvist bliver forværret over perioder. Der findes mange grunde til at man ender i et alkohol misbrug, dog skyldes det oftest problemer af psykisk karakter, hvor misbrugeren føler sig nedtrykt, deprimeret, holdt udenfor i det sociale liv eller i forbindelse med pludseligt opståede problemer i det daglige såsom dødsfald i den nære familie, fyring eller økonomiske vanskeligheder.

Der findes næsten ligeså mange grunde til, at nogle mennesker får et problem med deres alkoholindtag som der findes mennesker i Danmark. Derfor findes der også flere forskellige muligheder for at behandle alkohol misbrug, således at personer kan hjælpes i netop den situation de står i.

Der findes som udgangspunkt tre behandlingsmuligheder for alkohol misbrug i Danmark. Disse muligheder kaldes døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling. Disse varierer i længden af forløbet og er forskellige alt afhængigt af, om personen har et stabilt og trygt sted at bo eller ej. Der er ligeledes forskel i, hvor ofte det er nødvendigt at behandle personen. I nogle tilfælde vil det være fordelagtigt at kombinere f.eks. døgnbehandling og ambulantbehandling.

Vælg den alkohol afvænning for at løse problemet

Srijan support group office

Når der skal vælges mellem hhv. døgn-, dag og ambulant behandling, er det vigtigt at man sætter sig grundigt ind i, hvad de forskellige behandlingsmuligheder kan og hvordan man sætter bedst muligt skub i den kommende alkohol afvænning.

Døgnbehandlingen foregår ved, at personen midlertidigt flytter ind på en institution, hvor der kan ydes hjælp, støtte og medicinsk behandling i alle døgnets timer. Dette kan være ideelt for personer, der ikke har det godt i deres eget hjem, eller som slet ikke har et trygt miljø at bo i. Døgnbehandling kan være svær at sætte en tidsfrist på, da det afhænger af personens psykiske tilstand, graden af afhængigheden, det sociale netværk og andre faktorer i hverdagen.

I dagbehandling bor personen i sit eget hjem og færdes i trygge omgivelser. Det er vigtigt at personen har et stærkt socialt netværk, der støtter op omkring behandlingen, da der kun ydes hjælp og terapi 3-5 gange om ugen. Denne behandlingsform varer mellem 1-4 måneder alt efter personens alkohol afhængighed, det sociale netværks støtte og personens åbenhed for behandlingen.

Ved ambulant behandling bor personen ligeledes også i eget hjem og modtager behandling 1-2 timer om ugen, primært om aftenen. Også her er det vigtigt med et trygt miljø og et stærkt netværk, der kan træde til med ekstra støtte når trangen melder sig. Man er oftest i stabil medicinsk behandling, hvis man kan gå direkte til den ambulante behandlingsform.

Hvornår kan man starte på alkohol afvænning?

Oftest er det ikke misbrugeren selv, der kan se et problem med den adfærd og livsførelse som personen har i forbindelse med et alkohol problem. Det er oftest de pårørende, der tager kontakt, til en afvænningsklinik for at høre, hvad mulighederne er for at hjælpe den pågældende person.

Dog er det vigtigt at huske på, at man ikke kan hjælpe en person ud af et misbrug medmindre personen er psykisk klar over problemet og er villig til at løse dette. Misbrugskonsultation, terapi medicinsk behandling er kun relevant, såfremt personen er klar til at foretage ændringer i sit liv og sin adfærd.

Som tidligere nævnt betyder det sociale netværk rigtig meget i forbindelse med misbrugsbehandlinger. Mennesker er som udgangspunkt flokdyr og søger derfor tryghed, forståelse, omsorg og tilgivelse hos de nærmeste familiemedlemmer, venner og endda kolleger. Det kan kræve ’en hel by’ at hjælpe folk ud af deres alkohol afhængighed.

spacer